O nas

Możesz być artystą, który chciałby przedstawić siebie i swoją pracę.

Archiwum Konkursu BZ WBK Press Foto
Celem Konkursu jest utworzenie platformy służącej prezentacji dorobku polskich fotoreporterów

Kategorie zdjęć

„P” – Portrety (portrety osób znanych i nieznanych, grupy społeczne).
„Z” – Życie codzienne (zdjęcia przedstawiające wszystkie aspekty życia codziennego).
„SP” – Sport (zawodowe i amatorskie wydarzenia sportowe i sport w życiu codziennym).
„W” – Wydarzenia (zdjęcia z ważnych i mniej ważnych wydarzeń krajowych i zagranicznych).
„PR” – Przyroda (zdjęcia przedstawiające środowisko naturalne i przejawy cywilizacyjnej działalności człowieka).
„KS” – Kultura i sztuka (zdjęcia z wydarzeń kulturalnych).
„F” – Fotokast (multimedialna wersja fotoreportażu na dowolny temat, w której, obok zdjęć, mogą pojawić się również dźwięk, materiały filmowe, napisy, grafika, fotokast może mieć długość max. 5 min).
„FP” lub „FK” – Foto+ lub Fotografia kreatywna (zdjęcia pojedyncze oraz fotoreportaże na dowolny temat, które zostały poddane obróbce w programach graficznych).

W każdej z kategorii można nadsyłać zdjęcia pojedyncze i fotoreportaże.

Konkursowi tradycyjnie towarzyszyć będzie cykl wystaw prezentowanych w różnych miastach Polski. Tegoroczną nowością będzie sposób pokazywania nagrodzonych prac. Poprzez multimedialną ekspozycję zdjęć i fotokastów organizatorzy chcą wzmocnić ich odbiór oraz przyciągnąć odwiedzających. Galerie i instytucje zainteresowane bezpłatnym wypożyczeniem wystawy prezentującej fotografie najlepszych polskich fotografów mogą się po nią zgłaszać już teraz.

Podczas zeszłorocznej edycji konkursu BZ WBK i dziennika Rzeczpospolita przeprowadzono 8 spotkań z młodzieżą w formie warsztatów fotograficznych. Warsztaty skierowane były do młodych osób interesujących się fotografią i chcących poszerzyć wiedzę na jej temat.

Zgłoszenia przyjmowane są w 8 kategoriach:

Portrety
Życie codzienne
Sport
Wydarzenia
Przyroda
Kultura i sztuka
Fotokast
Foto+ i Fotografia kreatywna
Pięcioosobową kapitułę Jury reprezentować będą znakomici fotoreporterzy i eksperci

Konkurs Banku Zachodniego WBK i dziennika Rzeczpospolita skierowany jest do polskich zawodowych fotoreporterów, jego celem jest promowanie polskiej fotografii prasowej.

Konkurs był organizowany przez Bank Zachodni WBK, a jego wyłącznym patronem medialnym jest dziennik Rzeczpospolita.